Lékařka

MUDr. Martina Kujalová                         

Dosažené vzdělání:
 
- absolventka Lékařské fakulty Masarykovy University v Brně,
  obor všeobecné lékařství
- atestace I. stupně z pediatrie
- specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství
- specializovaná způsobilost v oboru praktický lékař pro děti a dorost
 
Lékařské organizace:
- členka České lékařské komory: Diplom celoživotního vzdělávání lékaře
                                                     Licence pro výkon soukromé lékařské praxe
- členka Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost:
                                     Certifikát celoživotního vzdělávání lékařů 

- členka Homeoptické lékařské asociace:

                                   Diplom mezinárodní školy klinické homeopatie CEDH

 Pracovní zkušenosti:

* sekundární lékařka dětského oddělení v nemocnici Hranice na Moravě
* sekundární lékařka, vedoucí lékařka dětské JIP a zástupce primáře dětského a novorozeneckého oddělení v nemocnici Kroměříž

* dlouhodobý zástup za praktického lékaře pro děti a dorost v Kojetíně

* sloužící lékař dětské JIP, novorozeneckého a dětského oddělení v nemocnici Vyškov

* krátkodobé zástupy za praktické dětské lékaře ve zlínském a jihomoravském kraji

* lékařka dětské nefrologické ambulance v nemocnici Kroměříž a Vyškov

Zdravotní sestra

Mgr. Gabriela Dostálová

- dětská a novorozenecká zdravotní sestra 

MUDr. Martina Kujalová

Kontakty

Formulář pro odeslání zprávy